Przesyłam plik...

Regulamin
1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu foteczky! "by enygma". 2. Treści zamieszczane w Serwisie foteczky! "by enygma" są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej, np. treść zawiera podteksty seksualne i erotyczne. 3. Serwis foteczky! "by enygma" może dostarczać informacje drogą elektroniczną(e-mail), jeśli regulamin został zaakceptowany poprzez rejestrację. 2. ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIA BĄDŹ POBIERANIA ZDJĘĆ ORAZ INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA SERWISIE foteczky! "by enygma" PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW! 2. Rejestracja w Serwisie foteczky! "by enygma" 1. Zarejestrować się w Serwisie foteczky! "by enygma" mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat. 2. Użytkownikami nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że Spółka wyrazi na to zgodę. 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu i hasła (logowanie). 4. Dokonanie aktywacji oznacza zakończenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu foteczky! "by enygma" w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego Konta. 5. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć. 6. Użytkownik ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.