Przesyłam plik...

RODO
Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Każdy użytkownik rejestrując się w Serwisie foteczky! "by enygma" wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wraz ze zgodą na uczestnictwo w Newsleterze enygma. Żadne ze zdjęć, filmów oraz informacji umieszczanych przez użytkownika na Serwis foteczky! "by enygma" nie wyjdzie po za witrynę.