Regulamin serwisu PiCCo

by enygma

enygma 2019

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu PiCCO "by enygma". 2. Treści zamieszczane w Serwisie PiCCO "by enygma" są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej, np. treść zawera podteksty seksualne i erotyczne. 3. Serwis PiCCO "by enygma" może dostarczać informacje drogą elektroniczną(e-mail), jeśli regulamin został zaakceptowany poprzez rejestrację.

2. Rejestracja w Serwisie PiCCO "by enygma"

1. Zarejestrować się w Serwisie PiCCO "by enygma" mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat. 2. Użytkownikami nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że Spółka wyrazi na to zgodę. 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu i hasła (logowanie). 4. Dokonanie aktywacji oznacza zakończenie rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu PiCCO "by enygma" w sposób opisany w Regulaminie w odniesieniu do danego Konta. 5. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć. 6. Użytkownik ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
You can add more images from your computer or add image URLs.
You can add more images from your device, take a picture or add image URLs.
Uploading 0 image (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Upload complete
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create an account or sign in to save this content into your account.
No image have been uploaded
Some errors have occured and the system couldn't process your request.
    or cancelcancel remaining
    Note: Some images couldn't be uploaded. learn more
    Check the error report for more information.
    JPG PNG BMP GIF 700 KB